Thay thế sửa chữa bình lưu điện, Motor cửa cuốn tại Biên Hòa, Đồng nai